upoutavka 2020

Czech cities
Foreign cities

Bronisław Wildstein / Polsko

Výstřižek.PNG

Foto: Krzysztof Dubiel


Bronisław Wildstein (* 1952) je novinář, esejista a spisovatel. Vydal šest románů a dvě povídkové sbírky. Do češtiny byla zatím přeložena kniha Údolí nicoty (2010). Aktivně se zapojil do protikomunistické opozice, po vyhlášení výjimečného stavu v Polsku v roce 1981 žil ve Francii, kde pracoval v Rádiu Svobodná Evropa. Po návratu do Polska jako novinář působil v řadě tištěných médií, spolupracoval s rozhlasem i televizí.